Вступ до дисципліни

Кожен, хто розводить тварин, повинен знати будову тваринного організму та його функції. Будову і форму організму вивчає мор­фологія, а перебіг життєвих процесів (функцій) в організмі здорової тварини - фізіологія. До морфологічних наук належать цитологія - наука про клітини, гістологія - наука про тканини, ембріологія - наука про розвиток зародка, а також анатомія, ідо вивчає будову та закономірності розвитку окремих органів та організмів в цілому.

Нині відомо близько півтора мільйона різних видів тварин, у тому числі 4500 видів ссавців. Історичний розвиток певного виду тварин називається філогенезом.

Онтогенез ~ це індивідуальний роз­виток організму від його зародження до смерті. Знання закономір­ностей філогенезу її онтогенезу дає змогу зрозуміти будову та жит­тєдіяльність організму.

Морфологія і фізіологія доповнюють одна одну її тісно пов'язані між собою. Без знання цих наук неможливо активно і цілеспрямовано змінювати організм тварин, пристосовувати його до нових технологій, а також створювати організми, здатні максимально реалізувати свій генетичний потенціал. Усе це сприяє підвищенню економічної ефек­тивності тваринництва.

Без знань будови і функцій організму важко розпізнати хворобу і поставити діагноз, надати допомогу хворій тварині, налагодити про­філактичну роботу разом із спеціалістами з ветеринарної медицини. Знання основ анатомії та фізіології тварин є передумовою для осмис­леного сприймання" матеріалу інших зоотехнічних і ветеринарних дисциплін.

лекції

Download
Л-1 Вступ.pdf
Adobe Acrobat Document 476.0 KB
Download
Л-3 Органи травлення.pdf
Adobe Acrobat Document 466.7 KB
Download
Л-5 Основи розведення.pdf
Adobe Acrobat Document 391.6 KB
Download
Л-7 Корми та годівля с.г. тварин.pdf
Adobe Acrobat Document 506.6 KB
Download
Л-9 Розмноження б.с.pdf
Adobe Acrobat Document 347.5 KB
Download
Л-12 Хвороби та шкідники бджіл.pdf
Adobe Acrobat Document 640.4 KB
Download
Л-2 Скелет. Будова та функції.pdf
Adobe Acrobat Document 534.7 KB
Download
Л-4 Органи дихання.pdf
Adobe Acrobat Document 251.2 KB
Download
Л-6 Конституція. Добір та підбір.pdf
Adobe Acrobat Document 418.4 KB
Download
Л-8 Н-г Значення бдж.pdf
Adobe Acrobat Document 442.6 KB
Download
Л-10-11 Медоноси. Утримання та розведенн
Adobe Acrobat Document 509.6 KB