Здобуваємо практичний досвід з ветеринарії

Невід’ємною складовою підготовки фахівців зі спеціальності 201 “Агрономія”, спеціалізації «Організація і технологія ведення фермерського господарства» є проходження навчальних практик, мета яких – закріпити набуті знання в умовах, максимально наближених до професійної діяльності, формування в майбутніх спеціалістів умінь і навичок, необхідних для плідної професійної роботи. 

  У період з 19 по 26 березня 2018 року студенти групи 22-ТО проходили навчальну практику з ветеринарії та зоогігієни сільськогосподарських тварин на базі факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.
Практичні заняття для студентів проводили:
декан факультету ветеринарної медицини ПДАА, доктор ветеринарных наук, професор – Кулинич Сергій Миколайович 
викладач «Основ ветеринарії та зоогігієни сільськогосподарських тварин» Коледжу управління, економіки і права ПДАА – Стегній Тетяна Миколаївна.
Навчальна практика була цікавою, різноманітною, насиченою екскурсіями та досить пізнавальними зустрічами.
19.03 студенти відвідали лабораторії факультету ветеринарної медицини ПДАА, кафедру хірургії та паталогоанотомічну залу.
20.03 було проведено екскурсію до ВАТ “Полтаваплемсервіс”. Студенти ознайомилися із технологією виробництва та зберігання племматеріалу для відтворення поголів’я великої рогатої худоби та свиней на племінних і товарних підприємствах. Розведення племінного поголів’я великої рогатої худоби та свиней з високим генетичним потенціалом вітчизняної та зарубіжної селекції, а саме: Українська червоно-ряба молочна порода ВРХ, Голштинська (європейської селекції) порода ВРХ, Велика біла порода свиней.
21.03 старшим викладачем кафедри терапії імені професора П.І. Локеса факультету ветеринарної медицини ПДАА. Терезією Петрівною Локес-Крупкою була проведена цікава екскурсія по лабораторіях кафедри.
Доцент Кравченко Сергій Олександрович продемонстрував студентам особливості ультразвукової діагностики органів черевної порожнини тварин.
23.03 студенти мали змогу спостерігати за проведенням оперативного втручання, а саме: стерилізації кішки, яка проводилася на кафедрі терапії імені професора П.І.Локеса.
Підбиваючи підсумки проходження навчальної практики, було проведено захист звітів студентами групи 22-ТО відділення менеджменту і технології сільськогосподарського виробництва.
Практика стала фундаментом для формування готовності майбутніх фахівців до здійснення професійної діяльності.

 

  Н О В И Н И

  З  14  по 18 листопада  2016 року в Аграрному коледжі управління і права ПДАА  було проведено тиждень циклової комісії технології та механізації сільськогосподарського виробництва.

         Під час проведення  тижня викладачами циклової комісії було дано відкриті лекційні, семінарські та комбіновані занняття

          Викладач Стегній Т.М. провела відкриту виховну годину “Традиції хліборобів Полтавщини»

Метою якої було познайомити студентів з традиціями хліборобів. Виховати шанобливе ставлення до хліба, повагу до сільськогосподарської праці.

До проведення  виховної години заздалегідь  кожен студент отримав звдання зібрати інформацію про традиції хліборобів свого краю, а також провести бесіди зі старожилами місцевості, крім того пошукову роботу та збір інформації можна віднайти в сільських бібліотеках

О Г О ЛО Ш Е Н Н Я

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ!!! Одержувач: Аграрний коледж управління і права Полтавської ДАА         Код ЄДРПОУ: 33457962 Банк:                           Державна казначейська служба України МФО: 820172 Рахунок: 3125 52221 08991 – за навчання 3125 22222 08991 – за гуртожиток     Бухгалтерія (05322)7-35-38 (050)214-43-68