Значення візуального навчання

Якісна підготовка конкурентоспроможного фахівця потребує творчого підходу вчителів до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних технологій. Підготовка та використання відеоматеріалів в навчальному процесі – важлива складова професійної діяльності вчителя. Значення відео в навчанні важко переоцінити.

Перегляд відеофільмів істотно підвищує наочність і виразність пред’явлення навчального матеріалу, сприяє його більш повному та міцному засвоєнню, позитивно впливає на процеси запам’ятовування. Робота з відеоматеріалами практично завжди сприяє розвитку допитливості учнів, зростання їх інтересу до вивчення предмета. Під час використання цього засобу навчання істотно зростає інтенсивність процесу навчання.

Сучасне освітнє середовище насичене різноманітними відеоматеріалами. Активно наростає обсяг цифрових відео ресурсів з шкільних навчальних предметів, зокрема в Інтернеті

Візуальні наглядні засоби навчання завжди вважалися необхідним елементом викладання та засвоєння предметів

Технологія візуалізації навчальної інформації – це система, яка включає в себе такі складові: комплекс навчальних знань, візуальні способи їх представлення, візуальнотехнічні засоби передачі інформації, набір психологічних прийомів використання і розвитку візуального мислення в процесі навчання. Візуалізація інформації спрямована на створення інтуїтивно зрозумілої технології передачі абстрактної інформації.

Різноманіття засобів візуалізації створює можливості їх раціонального використання в навчальному процесі.